HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

 

PLÁN ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

 

Začátek školního roku – úterý 1. 9. 2015
Konec 1. pololetí – čtvrtek 28. 1. 2016
Začátek 2. pololetí – pondělí 1. 2. 2016
Konec 2. pololetí – čtvrtek 30. 6. 2016

PRÁZDNINY
Podzimní prázdniny – čtvrtek 29. 10. 2015 – pátek 30. 10. 2016
Vánoční prázdniny – středa 23. 12. 2015 – neděle 3. 1. 2016
Výuka po vánočních prázdninách – pondělí 4. 1. 2016
Pololetní prázdniny – pátek 29. 1. 2016
Jarní prázdniny – pondělí 7. 3. 2016 – pátek 11. 3. 2016
Velikonoční prázdniny – čtvrtek 24. 3. 2016 – pátek 25. 3. 2016
Hlavní prázdniny – pátek 1. 7. 2016 – středa 31. 8. 2016

STÁTNÍ SVÁTKY

Pondělí 28. 9. 2015 – Den české státnosti

Středa 28. 10. 2015 – Den vzniku samostatného československého státu

Úterý 17. 11. 2015 – Den boje za svobodu a demokracii

Pátek 1. 1. 2016 – Den obnovy samostatného českého státu

Neděle 8. 5. 2016 – Den vítězství

Úterý 5. 7. 2016 – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

Středa 6. 7. 2016 – Den upálení Mistra Jana Husa

 

OSTATNÍ SVÁTKY

Čtvrtek 24. 12. 2015 – Štědrý den

Pátek 25. 12. 2015– 1. svátek vánoční

Sobota 26. 12. 2015 – 2. svátek vánoční

Pátek 1. 1. 2016 – Nový rok

Neděle 27. 3. 2016 – Velikonoční neděle

Pondělí 28. 3. 2016 – Velikonoční pondělí

Neděle 1. 5. 2016 – Svátek práce

 

 

 

 

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

 

SRPEN 2015

24. 8.         Zahajovací porada
24. 8.         Školení PO

24. 8.         Školení BOZP

24. 8. – 28. 8.     Práce ve třídách, výzdoba školy
Schůze MS a PK

25. 8. – 26. 8.     Konzultace k opravným a dodatečným zkouškám – 2. termíny

26. 8. – 28. 8.     Opravné zkoušky a dodatečné zkoušky – dle přílohy
31. 8.         Odevzdání zápisů ze schůzí MS a PK

31. 8.         Dokončení soupisu majetku ve třídách

ZÁŘÍ 2015

1. 9.          Slavnostní zahájení školního roku

2. 9. – 4. 9. Třídnické hodiny, vytváření pravidel, jejich oživení
2. 9. – 4. 9. Projekt „Jsme kamarádi, máme se rádi“ – vytváření pravidel ve třídách, jejich výtvarné zpracování.

3. 9.          Třídní schůzky – I. stupeň 11:40

                                              - II. stupeň 12:00

4. 9.           Odevzdání zápisů z úvodních třídnických hodin (všechny třídy)

7. 9.          Zahájení vyučování podle rozvrhu
7. 9.          Odevzdání zápisu z třídních schůzek

28. 9.         Státní svátek

30. 9.         Schůze školské rady
30. 9.         Odevzdání zápisů z třídnických hodin

Září            Den otevřených dveří v přípravné třídě – akce pro veřejnost

ŘÍJEN 2015

1. 10.         Zahájení činnosti kroužků

1. 10. – 30. 10. Inventarizace učebních pomůcek, návrhy na vyřazení

19. 10. – 23. 10. Integrovaná tematická výuka „Den zdraví“

27. 10.       Odevzdání zápisů z třídnických hodin

28. 10.       Státní svátek
29., 30.10.          Podzimní prázdniny

Říjen                   Halloween – akce pro veřejnost

LISTOPAD 2015

Schůze MS a PK
12. 11.       Klasifikační porada – 1. čtvrtletí

12. 11.       Konzultační odpoledne pro rodiče

17. 11.       Státní svátek

18. 11.       Odevzdání zápisů ze schůzí MS a PK

18. 11.       Odevzdání zápisu z konzultačního odpoledne

23. 11. – 27. 11. Integrovaná tematická výuka „Finanční gramotnost“

30. 11.       Odevzdání zápisů z třídnických hodin

Listopad    Den otevřených dveří v 1. třídě – akce pro veřejnost

 

PROSINEC 2015

4. 12.         Mikulášská besídka pro žáky 1. stupně

14. 12. – 22. 12. Projekt „Advent, Vánoce“.

21. 12. – 22. 12. Vánoční výstava

21. 12.       Vánoční dílny pro žáky 1. stupně

22. 12.       Vánoční besídky ve třídách. Zpívání koled na schodech

22. 12.       Odevzdání zápisů z třídnických hodin

23. 12. 2015 – 3. 1. 2016 Vánoční prázdniny

Prosinec    Vánoční dílny – akce pro veřejnost

21. 12. – 22. 12. Vánoční výstava – akce pro veřejnost


LEDEN 2016
Lyžařský zájezd – 2. stupeň

4. 1.           Zahájení vyučování po vánočních prázdninách

7. 1.          Třídní schůzky pro žáky 9. ročníku
7. 1.          Konzultační odpoledne pro rodiče

11. 1.         Odevzdání zápisu z konzultačního odpoledne a třídních schůzek
Schůze MS a PK

25. 1. – 5. 2.       Projekt „Vítáme nové prvňáčky“

25. 1.         Uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí školního roku 2015/2016
26. 1.         Klasifikační porada – 1. pololetí
28. 1.         Ukončení 1. pololetí – vydávání vysvědčení
28. 1.         Odevzdání zápisů ze schůzí MS a PK

28. 1.         Odevzdání zápisů z třídnických hodin

29. 1.         Pololetní prázdniny

Leden        Den otevřených dveří – akce pro veřejnost

 

ÚNOR 2016

2. 2.          Začátek 2. pololetí

26. 1. – 6. 2.       Projekt „Vítáme nové prvňáčky“

8. 2. – 9. 2.         Zápis do 1. třídy

26. 2.         Odevzdání zápisů z třídnických hodin

1. 2. – 5. 2.         „Z pohádky do pohádky“ (v rámci projektu Vítáme nové prvňáčky) – akce pro veřejnost


BŘEZEN 2016

7. 3. – 11. 3. Jarní prázdniny

16. 3. – 31. 3.     Projekt „Učíme se sami“

21. 3. – 23. 3.     Projekt „Velikonoce, velikonoční zvyky“

23. 3.         Velikonoční dílny pro žáky 1. stupně

21. 3. – 23. 3.     Velikonoční výstava

24. 3. – 25. 3.     Velikonoční prázdniny

31. 3.         Odevzdání zápisů z třídnických hodin

21. 3. – 23. 3.     Velikonoční výstava – akce pro veřejnost


DUBEN 2016

Schůze MS a PK

4. 4. – 8. 4.         Projekt „Romský týden“

7. 4.           Romský festival

21. 4.         Klasifikační porada – 3. čtvrtletí

21. 4.         Konzultační odpoledne pro rodiče

25. 4. – 29. 4.     Integrovaná tematická výuka „Den Země“

29. 4.         Odevzdání zápisu z konzultačního odpoledne
29. 4.         Odevzdání zápisů ze schůzí MS a PK

29. 4.         Odevzdání zápisů z třídnických hodin
7. 4.           Romský festival – akce pro veřejnost


KVĚTEN 2016

2. 5. – 6. 5.         Třídní projekt „Školní výlet“
13. 5.         Odevzdání plánu výletu

13. 5.         Odevzdání plánu dne dětí

20. 5.         Odevzdání povolení výletu

20. 5.         Odevzdání povolení dne dětí

23. 5. – 27. 5.     Školní výlety
31. 5.         Uzavření kroužků – odevzdání třídní knihy a hodnocení kroužků

31 5.          Odevzdání zápisu třídnické hodiny
květen       Výlet školní družiny

10. 5.         Svátek matek v přípravné třídě – akce pro veřejnost

 

ČERVEN 2016

Škola v přírodě – 1. stupeň

1. 6.           Den dětí

červen        Den dětí ve školní družině

9. 6.          Konzultační odpoledne pro rodiče
Schůze MS a PK

13. 6.         Odevzdání zápisu z konzultačního odpoledne

10. 6.         Odevzdání plánu sportovního dne

17. 6.         Odevzdání povolení sportovního dne

24. 6.         Uzavření klasifikace a absence za 2. pololetí školního roku 2015/2016

27. 6.         Sportovní den
27. 6.         Závěrečná klasifikační porada

28. 6. – 29. 6.     Třídnické hodiny – úklid tříd a šaten

26. 6. – 29. 6.     Projekt „Ochrana člověka za mimořádných událostí“. 29. 6.   Cvičné opuštění školní budovy
30. 6.         Ukončení školního roku

30. 6.         Závěrečná porada

30. 6.         Odevzdání zápisů ze schůzí MS a PK
30. 6.         Odevzdání zápisů z třídnických hodin

30. 6.         Odevzdání třídních knih a třídních výkazů

27. 6.         Sportovní den – akce pro veřejnost
 

ČERVENEC 2016

1. 7. – 8. 7.         Úklid kabinetů a tříd

1. 7. – 8. 7.         Konzultace k opravným a dodatečným zkouškám – 1. termíny

 

SRPEN 2016

24. 8.   Zahajovací porada

Školení PO, školení BOZP

25. 8. – 31. 8. Práce ve třídách, výzdoba školy
Schůze MS a PK

24. 8. – 25. 8. Konzultace k opravným a dodatečným zkouškám – 2. termíny

26. 8. – 31. 8. Opravné zkoušky a dodatečné zkoušky – dle přílohy
31. 8.   Odevzdání zápisů ze schůzí MS a PK

31. 8.   Dokončení soupisu majetku ve třídách

 

Čtvrtek 1. 9. 2016      Zahájení vyučování ve školním roce 2016/2017
 


            Součástí ročního plánu jsou aktuální sezónní nabídky kulturních a sportovních akcí, exkurze, akce jednotlivých tříd a školní družiny.    

Třídní učitelé mohou po zvážení podle potřeby svolat třídní schůzku v průběhu školního roku nezávisle na konzultacích. V průběhu školního roku budou probíhat celoškolní a třídní projekty, projekty v jednotlivých předmětech.

 

Web admin webnode by Pavla Maňáková (pavla.manakova@centrum.cz)© 2013

Vytvořte si web zdarma!Webnode