ŠKOLNÍ DRUŽINA

 

 

   Vychovatelka: Emílie Klesnilová

   Provoz školní družiny: pondělí - pátek 6.30-8.00, 11.40-16.30

Na škole je v provozu jedno oddělení školní družiny. Hlavní náplní je relaxační a odpočinková činnost žáků, dále zájmová činnost zaměřená na estetiku a ekologii. Ve spolupráci se školou uplatňuje družina nové metody a formy práce. Spolupracuje s třídními učiteli svěřených žáků, zvláštní pozornost je věnována slabším žákům. Děti v družině pravidelně cvičí, využívají hernu družiny, školní hřiště a atrium. Družina navštěvuje knihovnu, účastní se různých soutěží, pořádá karnevaly.

Výše družinkovného je stanovena na 120 ,- Kč/2 měsíce.
 

Web admin webnode by Pavla Maňáková (pavla.manakova@centrum.cz)© 2013

Vytvořte si web zdarma!Webnode