ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

 

PRACOVNÍCI:
 • Mgr. Marika Možnarová, speciální pedagog, logopedie
 • Mgr. Ilona Bočinská, kariérový poradce
 • Mgr. Jitka Potůčková, výchovný poradce
 • Mgr. Martina Shaw, školní psycholog, metodik prevence
 • Bc. Jiří Daněk, sociální pedagog
 • Mgr. Martina Sprušilová, speciální pedagog– vedoucí školního poradenského pracoviště

 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) na naší škole tvoří tým těchto odborníků: výchovný poradce, školní psycholog, speciální pedagog, sociální pedagog, kariérový poradce a školní metodik prevence. Fungování školního poradenského pracoviště jako celku řídí koordinátor práce ŠPP.

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI?

 • zajišťujeme primární prevenci výchovných problémů a školní neúspěšnosti žáků
 • poskytujeme odbornou pomoc při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků z jiného kulturního prostředí, žáků se sociálním znevýhodněním
 • nabízíme pomoc při řešení krizových situací žáků
 • při řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků spolupracujeme s dalšími institucemi (PPP, SVP, OSPOD, Policie ČR a další subjekty podle potřeby)
 • poskytujeme metodické zázemí, realizaci a sledování účinnosti preventivních programů aplikovaných školou
 • poskytuje metodickou pomoc učitelům při aplikaci speciálně pedagogických poznatků a dovedností

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zák. zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žákova zák. zástupce. Souhlasu není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní, nebo tělesné zdraví žáka, nebo osob v jeho okolí. Informace a data o žácích a jejich rodičích jsou důvěrná a je s nimi nakládáno v souladu se Zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů. Každý z členů ŠPP má zpracován svůj plán činnosti pro aktuální školní rok, který je zaměřen na oblast prevence a oblast operativních řešení problémů. Smyslem práce ŠPP je maximálně kvalifikovaně pomáhat řešit problémy žáků a trvale zkvalitňovat společenské klima školy.

 

sociální pedagog, metodik prevence.doc

sociální pedagog.doc

školní psycholog.doc

kariérový poradce.doc

výchovný poradce.doc

 

Dokumenty ke stažení (odvolání, zápisový lístek)

odvolani_cisty_blanket.doc

vzor_odvolani.doc
vzor_odvolani_1.doc
vzor_zapisoveho_listku.doc
 

 

Web admin webnode by Pavla Maňáková (pavla.manakova@centrum.cz)© 2013

Vytvořte si web zdarma!Webnode