HISTORIE ŠKOLY

Historie ZŠ Boženy Němcové
 

Škola v roce 1910 Budova dnešní ZŠ Boženy Němcové pochází z r. 1909 a do této nové budovy pedagogie, na rohu dnešních ulic B. Němcové a Bartošova se na Velikonoce v dubnu roku 1910 přestěhovala 5. třídní obecná škola dívčí v Přerově.

Za 1. sv. války zde byla zřízena vojenská nemocnice. V r. 1925 byla polovina budovy přidělena chlapecké obecné škole a v r. 1931 se do poloviny pro dívčí školu nastěhovala pomocná škola. Za 2. světové války se do budovy nastěhovala Žerotínova obecná škola, odborná škola chlapecká a část tříd gymnázia.

Od dubna 1946 se změnil název školy - "Obecná škola dívčí Boženy Němcové", od školního roku 1948/49 měla název "První národní škola dívčí v Přerově", která byla pro školní rok 1951/52 sloučena se střední školou Jiráskova v jednotnou devítiletou školu. Od školního roku 1953/54 má škola opět nový název "4. osmiletá SŠ v Přerově", od r. 1960 "4. základní devítiletá škola v ulici B. Němcové", od školního roku 1976/77 "4. ZŠ v ulici B. Němcové", od r. 1979 "ZŠ v Přerově, ul. Boženy Němcové 16".

V letech 1993 -1997 sídlilo v budově společně se ZŠ gymnázium.


Škola dnes     
Web admin webnode by Pavla Maňáková (pavla.manakova@centrum.cz)© 2013

Vytvořte si web zdarma!Webnode